Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Lodeski Indrek sai Kikkajärvest kõgõ suurõmba kala 
    
  Kalavõistluisi aig
   
  Harju Ülle
   
  «Läti sebisi hindäle kõik kolm edimäst kotust!» tõi kalamiis Otsa Kallõv sõnomi puulpäävätselt Eesti-Läti võistlusõlt «Kikkajärve kalakõnõ–Ilgāja zivtina», midä peeti Paganamaal.

  Parksepä mehel Lodeski Indrekul õnnistu Kikkajärve võistlusõl võrokõisi avvo kuigi pall’o pästä tuuga, et tä tõmmas’ vällä kõgõ suurõmba kala (204grammidsõ ahuna). A võistlus oll’ olnu tävveste võrdnõ, eski kalamiihi oll’ Eestist ja Lätist sama pall’o – 29.

  Võromaa kalamiihil om parhilla õng kõikaig lämmi – om kõgõ kibõdamb kalapüüdmise võistluisi aig. Nätäl tagasi, 26. vahtsõaastakuu pääväl püüti kalla võiki Põlva kihlkunnan Navi külän Põrmu järve pääl. Ka tuu võistlusõ tulõmuisiga saa-i Võromaa kalamehe väega keksi: «Põrmu purika» võit (kaalu perrä kõgõ inämb kalla, 2540 g) läts’ Tartohe Kasõ Jaagulõ.

  Tõsõs-kolmandas tulli külh Võromaa mehe Vislapuu Jaanus ja Kerge Gunnar. A kõgõ suurõmba kala – 109-grammidse ahuna – tõmmas’ vällä Võro tütärlats Aaderi Elina. Nuurist võitsõ kah latskõnõ: Trolla Elisabeth Navi küläst.

  Kalamiihi uut iin «Rõuge purikas» 9. radokuu pääväl ja Vagula pääl püütäs kalla võiki urbõkuu alostusõn.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin