Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Arro Elfriede umal 102. sünnüpääväl väiku Lisannega 
    
  Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  27. vahtsõaastakuu pääväl sai kirämehe Contra vanaimä Arro Elfriede 102-aastadsõs. Sünnüpääväkuul tuudi tälle rõõmsa sõnnom – 8. jaanuaril sündü latsõlatsõ latsõlats.

  Umal sünnüpääväpidol sai Elfriede üsän hoita tütre Eha tütre Pireti vanõmba tütre Signe tütärd – kolmõ nädäli vannust Lisannet. No om seon suurõn perren viis põlvkunda naisi.

  Arro Elfriedel om üles kasvatanu säidse last, täl om 16 latsõlast, 30 latsõlatsõlast ja no sis üts latsõlatsõ latsõlats.

  Arro Elfriede eläs Sõmmõrpalon tütre Kari Eha (69) man. Eha kõnõl’, et imä om iks viil küländ hää tervüse man. «Timä hindä jutu perrä olõ-i täl midägi vika.

  Vallavanõmbalõ ütel’, et selle omgi nii kavva elänü, et ei olõ haigõ olnu!» muheli Eha. «A no silmänägemine ja kõrvakuulminõ omma täl iks kehvä. Tarõn tä tassakõistõ liigus külh, a mitte pikält.»

  A vaimult om Arro Elfriede iks elläv ja ilmaelo huvitas tedä väega.

  Tä om suur Vikerraadio sõbõr ja kullõs päävä läbi raadiot. Telekast miildüs tälle kaia (no inämb kullõlda) sändsit saatit nigu ETV «Perepidu» ja TV3 «Õhtusöök viiele».

  Kats aastakka tagasi, ku Uma Leht Elfriede 100. aasta juubõlist juttu tekk’, ütel’ Elfriede uma pikä elo seletüses: «Tii tüüd õnnõ, kül sis tervüs tulõ! Mis ma iks esi tennü olõ – mis muud, ku tüüd! Nii ku kõndma naksi, naksi tüüd tegemä.Tsiakar’an ja...» Elfriede pidi esi viil 90aastadsõlt lehmä. Viina ja suitsu olõ-i tä kunagi pruuknu: «Opsõ väega noorõlt lugõma ja loi, midä kõkkõ halva suidsutegemine ja juuminõ tegevä,» ütel’ tä.

  Ka raamatit miildü tälle väega lukõ. Contra kõnõl’, et saigi vast lugõmisõ-himo vanaimä mant: «Mäletä, et tarõ oll’ raamatit täüs ja ma olligi põhilidsõlt sääl tõsõn tarõn ja loi raamatit.»

  Latsõlats sai vanaimä käest kittä kah: oll’ hää rahulik lats.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin