Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Kirikinda Vana Võromaa katsast kihlkunnast 
    
  Muusõum korjas kindit üten jutuga
   
  Kultuuriperändüse aasta puhul korjas Põlva talorahvamuusõum Karilatsin ilosit kindit ja juttõ noidõ kindide ümbre.

  Ettevõtmisõ nimi om «Kinnas kõnõlõs. Sa piät õnnõ kullõma opma».

  Inemise võisi muusõummi tuvva harilikkõ vanaperädse kiräga kindit.

  Kinda võiva olla nii pruugidu ku vahtsõ, piä-i eski paarin olõma – või ka õnnõ üte perrä jäänü kinda tuvva.

  Lugu sääl man võissi olla kindaga köüdet, a tuu köüdüs piä-i väega kimmäs olõma. Või-olla tulõtas kinnas miilde mõnõ aastit tagasi juhtunu luu.

  Kindit ja juttõ naatas hoitma muusõumin, suvõl tetäs noist näütüs. Häid kindakinkjit tunnustõdas kah.

  Kinda tulõssi tuvva vai saata Põlva talorahvamuusõummi mahlakuu lõpus (30.04.2012). Teedüst saa tel 797 0310, muuseum@polvamaa.ee vai Facebookist.

  Ettevõtmist tugõva Põlva maavalitsus ja Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.


  UL


   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin