Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Võro rajooni kultuurimaja kontsõrtbrigaat 1950. aasta talvõl bussi lumõst vällä toukaman 
    
  Vägevä kultuuritüütäjä
   
  Oll’ aig, ku tüütegemise mano tuudi virgutajas kontsõrtbrigaadi, agitbrigaadi, agitrongi ja -auto.

  Nii om ka Võro rajooni kultuurimaja kontsõrtbrigaadil tulnu virguta tüütegijit ja tennädä kõgõ parõmbit tüüliisi mitmõl puul Võromaal.

  Seo pildi pääl om nätä, kuis Võro rajooni kultuurimaja kontsõrtbrigaat Võro-Erästvere tii pääl lummõ kinni jäänüt bussi vällä toukas. Seo oll’ kultuurimaja edimäne buss.

  Kaegõ naid tüütegijit: lisas umalõ tiatritüüle tull’ näil viil toukamistüüd tetä, pästmistöid juhti ja niisama päält kaia.

  Ku ma õigõlõ näe, sis om tuu, kiä bussi ust tugõ, tiatrimiis Asi Aksel.

  Kultuuritüütäjä es jää ütegi tüüga hättä – nii olõ-i imes panda, et ka lava pääl sutsõva nä tetä asjo, midä näile es olõ opatu.


  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin