Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Kuis maalõ nuuri naisi saia
   
  Ilda aigu trehvsi juttu ajama üte keskkoolipoisiga. Tull’ vällä, et timäle miildüs väega maal ellä. Mõtlõs tuust, et opp liinan ammõdi selges ja tulõ kodotallo tagasi. Ku käe-jala terve, sis maal iks tüüd jakkus.

  Väega illos, mõtli. A sis halgahtu miilde tuu rahvaloendusõst saadu tiidmine, et noorõ naasõ pakõsõ maalt ja ülepää Eestimaa päält är. Ku tuud pagõmist kuigi pidämä ei saa, sis võiva jäiä maalõ õnnõ vanapoisi üten imäkesega. Noorõ mehe, kiä tahtnu maal ellä, piät kas liina pruuti otsma minemä vai ütsikus jäämä.

  Tuu murõ om õigõ külh ja pagõmisõ-mõttõ omma joba põhikoolitütrikkõ pään. Olõ külh trehvänü tütrikkõ, kiä tahtva maal ellä, a noid om veidü. Ku koolipidol kaet, sis suurõmb jago tütärlatsist omma läükvän miniseelikun ja pall’a säläga, kõigusõ korgidõ kundsõga kängi pääl.

  Nuu tütärlatsõ eläse joba parhilla arvutin liinaello ja mõnõ aasta peräst nakkasõ periselt elämä.

  Tütrigu ütlese, et maal olõ-i nigunii näile tüüd. A 7.-9. klassi tütrik ei otsi jo viil esi maal tüüd. Küsümüs om tuun, määnest ello tä hindäle ette kujotas.

  Maal saa-i tõtõst ellä modelli, küüdsivärvjä vai ülembüse kohvikiitjä ello. A et maal om lõppõmalda pall’o asjo valli, midä kasvata vai kedä pitä, et maalt peri süük lätt inämb ja inämb hinda, tuust pidänü pall’o inämb kõnõlõma nii vanõmba ku kuul.

  Näütüses käümä mõnõ eduka talopidäjä man taloello kaeman ja tüütegemist opman.

  Ku nuur inemine näge, et maatüü ei tähendä õnnõ lehmänüsmist ja tuuga saa hääd rahha tiini, sis nakkas tä maaelost luku pidämä. Ku tä lätt viil opma ammõtit, minka maal midägi tetä om, sis om luuta, et tä tulõgi kodo tagasi.


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin