Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  luuduskaitsja
   
    
  Kubõmõtäi kaitsõ ala!
   
  Mi murõhtami ummi mustõ toonõkurgi, rohe-kärnkunnõ, ebapärlikarpõ peräst. Esiki laanõkannikõisi ja mägitsiahernide peräst haltami süänd.

  A no and’ Delfi meile edesi kurva teedüsse, et armurõõmõst mõnno tundjidõ «alomadsõ kõrra pääl» elänü kubõmõtäi nakkasõ vällä kuulma. Selle et inemise pügäse vai vahatasõ näide elokotussõ pall’as. Nii om kõrrast veidemb löüdä noid, kink püksin ello jäiä.

  Ah et ku saami kubõmõtäie kotsilõ kurva sõnomi, om meil viil hää miil päälekauba? Kas ei olõ seo veidükese katõ näoga lugu?

  Lindorava elokotussidõ kaitsmisõs om meile vaia sato hektärit vanna lehtpuumõtsa.

  Kubõmõtäi Pthirus pubis kaitsmisõs om vaia õnnõ veidükese mõistust, süämelämmind ja väikeist karvast tutikõist katõ jala kokkosaamiskotussõn.

  Mu ettepanõk välläsurõja kubõmõtäi kaitsõs olõs, et hargivahe kuulutõdasi Natura alas.

  Egäsugunõ pügämine ja ragominõ piässi sääl olõma keeletü.

  Seo om mitutpiten hää: ku egäl inemisel om uma luuduskaitsõala, pand tuu inemise ka muud luudust rohkõmb hoitma.

  Inemisel tulõ-i himmo mõtsan pudõlit purus pillu vai kullu palama panda, ku tä märgotas, kas tä umal «luuduskaitsõalal» tuudsamma tennü.

  Mi võimi ulli pääga mõtõlda, et saami ütsindä toimõ. A märgimi kasvai tuu pääle, et mi organism es saanu ello jäiä, ku soolikin eläjä hää baktõri meile toes es olnu. Ku neo pisiläse antibiootikummõga tävveste är tappa, jääs sitt pääväpäält kinni ja omgi inemisega krõska.

  Kubõmõtäie piässi rohkõmb uurma – vaivalt et jummal midägi niisama inemiisi kiusamisõs vällä mõtõl’.

  Mõtstsiko ja kodassit näütämi läbi luuduskaamõra Internetin, terve Euruupa kaes ja rõõmustas. Sama tulõ tetä kubõmõtäie ja tõisi parasiitega. Linthussikaamõra tagaotsast sisse ja pilt säält Internetti tõõstusõs, et ku p....n om elo, sõs tähendäs tuu samma mis «elo om p....n».


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin