Nummõr' 72
Paastukuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tetäs umakeelitsit saatit
 •  
 • Võrumaal omma kõgõ külmembä üü
 •  
 • Võro kirämehe teivä «Tunnikontrolli»
 •  
 • Tulõ luulõvõistlus Adsoni Arturi avvus
 • Elo
   
 • Rotirahva õnnõtus: 16 sorka jäi handapiten kokku
 •  
 • Uma nimega vorst'
 •  
 • Luigaq külmähädän.*
 • Märgotus
   
 • Saamõ vahtsõstsünd
 •  
 • Latsi iist piä-i kiilt är käkmä!
 • Kagahii
  Küsümine
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Kagahii viimassinat!
     
   Seo pilt' olõ-i tett 1985. aastal. Ku tõsõ asotusõ omma hindäle saanu muudsa oigõ ja külmä vii automaadi, sis ASi Eesti Pagar Võro leevätehassõn tüütäs seoniaoni Vinne aost peri viimassin.

  Massinan palas tuli «Bez siropa 1 kop». Kopkat olõ-i siski vaia, vaotat õnnõ nupu pääle ja vesi tulõ. «Saassi ka siiropit sisse panda, a tuu lähäs kallis,» kõnõlõs Võro leevätehassõ meistri Tuvi Pille.

  Tä ütles, et leevätehassõn kulus vana hää massin väega är – leeväküdsämise tsehhin om kõik
  ' aig kuum ja lõnks' külmä vett turgutas häste. Pääle tuu hoit vana ao massin luudust: ku vahtsõ ao massinist võedas vett ütekõrdsidõ topsõga, sis seo massin mõsk kruusi nigu vanastõgi.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Tahassi, et Vilja Selverist saassi võrokõstõ uma ja hää kauplus!

  A-Selveri päälik Taube Ain opsõ Vilja Selveri vallategemisõs är võrokeelidse tervitüse

   
     
   Uma Lehe sõbõr!