Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Opatas palkhuunit kõrda tegemä
   
  Kiä taht oppi, kuis vanna palkhoonõt häste kõrda tetä, saa hinnäst kursusõlõ kirja panda.

  Oppus tulõ 4.-8. urbõkuu pääväl (4.-8.03.) Moosten Vanaajamaja koolituskeskusõn.

  Palkhuunõ kõrdategemist oppas Palolilli Margus. Opimatõrjaalis om sannakõnõ. Tuu om Otepäält Moostele tuud.

  Opatas, kuis palgõlõ märke pääle tetä (et tuud perän õigõhe kokko panda), kuis vallalõ võetut hoonõt hoita ja tõistõ paika vitä. Huvilidsõ saava ärmäänüid palkõ vahtsidõ vasta vällä vaihta, osalidsõlt määnüid palkõ «proteesi» ja muud oppust.

  Oppusõlõ tulõja piät mõistma vähämbält palkõ varada.

  MTÜ Vanaajamaja tege kuuntüüd töötukassaga. Teedüst saa: info@vanaajamaja.ee, tel 5665 8117.


  UL

   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin