Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Umma Pitto lätt 3600 lauljat
   
  Võrokõisi kolmas Uma Pido (1.06.2013 Võrol Kubijal) tuu kokko rekordpall’o laulurahvast – 150 kuuri 3600 lauljaga. Tuu om sada lauljat inämb ku minevä kõrd.

  «Ummamuudu om hää olla, võrokõnõ om hää olla,» seletäs Uma Pido päädirigent Otsari Silja tuud, mille võrokõsõ tahtva Umma Pitto tulla ja üten uman keelen laulda.

  Uma Pido laulja omma päämidselt peri vana Võromaa katsast kihlkunnast (2029 lauljat), a om ka küläliisi Tartomaalt (720), päält tuu Virumaalt, Harjumaalt ja mitmõlt puult muialt Eestist.

  Lätist tulõva Umma Pitto Veclaicene ehk Vana-Laitsna segäkuur ja Ziemeri naisikuur.

  Helsingist tulõ eestläisi segäkuur Siller.

  Umal Pidol laul segäkoorin 1338 inemiist, naisikoorin 409 ja miihikoorin 282, poissõkoorin 144 ja latsi- vai mudilaisikoorin 1249.

  Päält tuu tulõva laulma 12 kunnakuuri kokko 173 lauljaga. Kunnakoori saisva kuun pere-, sugu- vai sõpruskunna lauljist.

  Platsin omma ka säändse koori nigu «Naasõ nurmõst» ja «Mehe mõtsast» – laulunaasõ ja -mehe, kiä külh egä päiv laulman ei käü, no mobilisiirvä hinnäst õkva Uma Pido jaos.

  Kõik Uma Pido laulu omma võro keelen. Lauldas rahva-, koori- ja rokklaulõ. Seo Uma Pido köüt ütte pühä jõgi Võhandu ja pido välläsäädjä om Tagamõtsa Tarmo.


  UL

   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin