Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Latsiaia tahtva võro kiilt opada
   
  Vana Võromaa latsiaia naksi 2011. aastal huuga latsilõ võro kiilt oppama, huvi jakkus seoniaoni. 4.-5. vahtsõaastakuu pääväl opsõ 20 latsiaiaoppajat Võro instituudin keeletsukõlust, miä tähendäs keele opmist egäpäävädse kõnõlõmisõ ja mängu seen.

  Et keeletsukõlusõ põhimõttõ omma egä keele puhul sama, sis käve Võrol tuud oppaman as’atundja pääliinast: Tal’na Vindi latsiaia direktri Meltsa Nonna ja rühmäoppaja Minlibajeva Hedi. Nä oppasõ vällä ka eesti keele oppajit vinnekiilside rühmi jaos.

  Päämine põhimõtõ om tuu, et üts inemine kõnõlõs latsiaian kõrraga ütte kiilt. Või olla ka üts olokõrd ja üts kiil.

  Võrokeelist juttu ei tohe eesti keelen üle seletä, a tulõ ette näüdädä. Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühmä abioppaja Alteri Annika selet’, kuis tä oppas latsilõ «Saapa jalga ja sis kinda kätte!». Tä sais latsi iin ja näütäs tuud lustligult hindä pääl ette.

  Koolitusõl tutvustõdi ka mängõ, sõrmõmängõ ja tõisi häid tarkuisi. Kõnõldi, et egä asi ruumin oppas tegelikult latsõlõ kiilt, ku panda toolõ umakeeline sildikene külge.

  Kiilt om hää opada mängu kaudu ja lõbusalõ. Vinne latsi õkva julgustõdas vaihõpääl eesti keelen ka vigurijuttu ajama.

  Pikält kõnõldi jutulanga-meetodist, kon saa võtta ette üte teema ja tuud egä nuka päält lahasta.

  «Sai koolitusõlt kimmüst mano, et olõ iks kõkkõ õigõlõ tennü,» ütel’ Võro instituudi keelepesäoppaja Vodi Egle, kiä käü võro keele huviliidsi oppajit latsiaidun egä päiv avitaman.

  Ka oppaja jäi koolitusõga rahulõ. «Õkva nätä, et Võrumaal muhhe rahvas ja huvi võru keele vasta suur,» ütel’ Harglõ kooli võro keele oppaja Radsini Lea.

  Umakiilne rühm tüütäs viis päivä nädälin Sõmmõrpalo latsiaian, üts kõrd nädälin Kuldri, Antsla, Lasva, Veriora, Puiga, Võrol Sõlekese ja Punamütsikese, Põlvan Mesimummi ja Mamastõ latsiaian ni Harglõ kooli latsiaian Koikkülän.

  Päält katõl kolmandikul vana Võromaa latsiaidust om võro keele huvi.


  Fastrõ Mariko

   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin