Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  «Mino Võromaa» uut viil juttõ
   
  Latsi ja nuuri kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» tähtaig om 25. vahtsõaastakuu päiv. Ku hää lugu meelen mõlgus, tasus tuu viil kirja panda ja saata meiliaadrõsi pääle kaile.kabun@wi.ee.

  Nigu varrambagi oodõtas juttõ, luulõtuisi, nal´ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne.

  Timahavva saava kirotaja valli 11 teema hulgast – noid saa kaia Võro instituudi kodolehe päält www.wi.ee. A kirota või ka hindäle süämelähküdsel teemal.

  Pääpreemiä – sõidu Brüsselile säälset ello kaema – om lubanu vällä panda Euruupa Parlamendi liigõ Padari Ivari.

  Kõgõ parõmba tüü trükütäs är sar’a «Mino Võromaa» 26. latsiraamatun.


  UL

   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin