Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
   
  Mulgi kultuuri instituut kuulut’ vällä Mulgimaa lipu löüdmise konkursi.

  Mulgimaa sais aoluulidsõlt kuun viiest kihlkunnast: Karksi, Hallistõ, Helme, Paistu ja Tarvastu.

  Mulgimaa piire seen omma Abja, Hallistõ, Karksi, Paistu, Pärsti, Tarvastu, Helme, Hummuli ja Põdrala vald ni Tõrva ja Mõisakülä liin.

  Mulgimaa lipu pääl piät olõma märgilidselt kujotõt viit Mulgimaa kihlkunda, lipu värmi piät olõma võetu rahvarõividõ päält. Kujo poolõst piät lipp olõma ristkülik.

  Kavandit oodõtas ildampa 8.02.2013. Teedüst saa tel 5400 5292 vai instituut@mulgikultuur.ee.


  UL

   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin