Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
   
  Vana Võromaa (Kanepi, Urvastõ, Karula, Harglõ, Rõugõ, Vahtsõliina, Räpinä ja Põlva kihlkund) inemise ja muialõ elämä lännü võrokõsõ, valimi kuun uma lipu!

  Võrokõisi lipu kats kavandit olli 8.01. Uma Lehe vaihõl. Noid saa kaia ka Internetist www.voroselts.ee päält. Sääl saa ka miildüvämbä lipu puult hellü anda.

  Ku Internetti ei pruugi, võit kirota ka aadrõsi pääle Võro Selts VKKF, Tarto uulits 48, 65609 Võro liin vai kõlista telehvoni pääle 782 8750 (tüüpäivilde kellä 9-17).

  Hääletämine lõpõs 31. vahtsõaastakuu pääväl (31.01.) kell 24.


  UL

   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin