Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
    
   
  Sadramõtsa nal’ahamba posiirvä ilmaratta pääl 
    
  «Ilmaratas» Sadramõtsan
   
  Kimmähe om vanõmbil võrokõisil meelen Tamula perve pääl pistü olnu kaemisratas-ilmaratas, miä käve ümbre eelektrimoodori jõuga. Tuu päält oll’ hää alla Võro liina pääle kaia.

  A joba päält 100 aastaga tagasi püüdse ka Rõugõ kihlkunna Sadramõtsa külä rahvas korgõmbalt uma maa pääle alla kaia. 1910. aastagal ehit’ külämiis Kuuba Madis Sadramõtsa nii uhkõ külähällü, et tuu võeti pildi pääle ja tuu pilt om jõudnu Võromaa muusõummi.

  Külähäll and’ peris ilmaratta mõõdu vällä: neli istmiskotust katõlõ inemisele, kundimoodori päält käümäpandmisõ ja pidurdamisõ süstem: hällüvõlli hääpuulsõ jao külge olli tettü huutegemise pulga. Noidõ abiga lei hällüvaht hällüle huu sisse ja edesi oll’ häljide asi, kuis hällü liikman hoita.

  Nigu pildi päält nätä, presse hinnäst pilditegemise aos hällü pääle kõik külä nal’ahamba. Ja vägevä ilmaratta pääl jakku kotust kõigilõ.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin