Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Midä rohkõmb, tuud uhkõmb!
   
  Hää võrokõsõ, hää uma rahvas Valgjärvelt Lüllemäeni, Harglõst Parmunukani, Kanepist Oravani, Verioralt Meerapaloni, Karilatsist Moosteni!

  No om käen aoluulinõ momment, ku mi, vana Võromaa katsa kihlkunna rahvas, saami hindäle uma lipu valli.

  Et aig uma lipu valimisõs om kütse ja vaim om valmis, tuud näütäse mitu asja.

  Edimält tuu, et vallajuhi, turismitegijä, Uma Pido kõrraldaja naksi kõnõlõma: olõssi vaia lippu lehvmä ja märki näütämä, et mi olõmi üts kant, meil om uma kiil ja kultuur.

  Tõsõs tuu, et rahvaloendusõl pand’ päält 75 000 inemise kirja, et mõist võro kiilt. Ka tuu, et võrokõisi lipu konkursilõ saadõti 53 tüüd, om väkev nummõr.

  Hää võrokõsõ, ütelge julgõhe vällä, määne lipp teile inämb miildüs!

  Egä võrokõsõ helü om tähtsä. Mida rohkõmb, tuud uhkõmb. Midä inämb valijit, tuud parõmb ja õigõmb valik saa. Tuud kimmämb mi uma lipp saa.


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin