Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
    
   
  Ruitlasõ Olavi, linnumiis 
    
  Oppus Estonian Airilõ
   
  Mul om tunnõ, et Estonian Airi linnugijuhtõ streigiga ähvärdämine ja tuu, et Vinnemaa president Putin and’ Prantsusõ näütlejäle Depardieu’ Gerardilõ Vinnemaa kodakondsusõ, omma umavaihõl köüdedü.

  Lindaja omma lihtsäle murrõn. Ega tuu Depardieu jalgrattaga vahtsõlõ kodomaalõ ei sõida, õks linnukiga. Pakõ rikkidõ massu masmisõ iist.

  A päält tuud, ku armastõt näütlejä Pariisist Dublinihe linnas’, linnugi tagaosan plastpudõli sisse kusta pruuvsõ ja tuuga terve linnugi täüs lask’, ei taha ütski linnugijuht nätä kusõrotti korgõmbal õhun ku puul miitret.

  Linnukit pidi kats tunni mõskma ja ma ei usu, et tuu hais säält vällä läts’. Mu pojal kussi kass saapa täüs, ku poig kassipoigõ näpot’. Kats kõrda lasi saapa mõsumassinast läbi, Arieliga (sinitse täpi seen), ja sõs vissi õks minemä.

  Kass kaald kolm killo, a Depardieu umbõs 170. Ma arva, et tuu linnuk tull’ lõpun õks är visada. Lindaja ei või kimmä olla, et filmistaarist skunks edespite sari-kusõjas ei muutu.

  Estonian Airil om parhilla niigi rassõ sais: ku kasvai kats linnukit rivist vällä kusta, om firma pankrott samahäste ku käen.

  Saman ei saa streikjä tuust arvo, et Depardieu vasta streiken või firma ülepää pankrotti minnä.
  Hirm om muidogi suur, a tulõ arvo saia, et Depardieu ei pruugi ülepää Estonian Airi linnukiga linnada. Om viil Ryanair ja egäsugudsõ tõsõ. Ku streiki, sõs streiki ja õkva ja ütsindä Depardieu vasta.

  Vai mu peräst tekke üleilmalinõ kusikidõ nimekiri. Interpolil laskõ valmis tetä ja nii ku linnujaaman turvaskänner näütäs, et kusikul kusõrman midägi lapus, om lindamisõl kriips pääl.

  Varramba vai ildamba tulõ Eestil ja Vinnemal piiri as’an jälki lavva taadõ istu.

  Mõistlik olõs Eesti-Vinne piirilepingulõ kah üts preambul mano kirota. Tuu preambul, miä lask Eestil Vinnemaalõ tulõvikun territoriaalsit nõudmiisi esitä, om veidükese kahtlanõ ja tuust ei tiiä viil mis saa.

  A om hää, ku om õkvalt tõnõ, Depardieu-preambul nigu varnast võtta. Määnegi preambul piät kimmähe olõma, muido ei olõ diplomaatõ lavva taadõ istmisel mõtõtki.

  Depardieu-preambul sõs näütüses keeläsi Eesti õhuruumin kusõmisõ ja sitmise. Vähämbält plastpudõlihe mitte.


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin