Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
    
   
  Rõugõ kihlkunna rahvarõivapruntsi triipõ värmi poodiaknõ tegevä Puiga rahvamaja juhataja Vijardi Külli meele rõõmsas 
    
  Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Võru tarbijate ühistu (VTÜ) A ja O poodi saiva uma kihlkunna rahvarõivatriibulidsõ aknõ.

  «Mõtõ om tuun, et uma puut, küläkogokunna puut võinu kanda paiklikku sõnomit,» selet’ ettevõtmist VTÜ kaubandusjuht Karu Taavi. «Rahvarõivatriibu omma kimmähe ilosamba ku vällämaa puuvilju pildi.»

  Timä jutu perrä oll’ poodiaknidõ kirjaminõ üts jago A ja O puutõ vahtsõndamisõst, mille mano käve ka teenuskeskusõ tuuminõ pooditarrõ.

  Egä puut sai aknidõ pääle uma kihlkunna rahvarõivatriibu. Väimälä ja Parksepä puut saiva Põlva kihlkunna triibu (kumbki esimuudu), Misso ja Lasva puut Vahtsõliina kihlkunna, Osula ja Sõmmõrpalo puut Urvastõ kihlkunna, Puiga, Rõugõ ja Ruusmäe puut Rõugõ kihlkunna triibu.

  Õkva kirätäs Rõugõ rahvarõivatriipõga ka Haani poodi aknõ. Setomaal Obinitsan saiva poodiaknõ seto mehe sukatriibu kirja.

  Karu Taavi ütel’, et rahvarõivatriibu-aknidõ mõtõ käüti tegeligult vällä pääliinan ütel ETK kokkosaamisõl. VTÜ haard’ seost mõttõst kõrraga kinni.

  Rahvas om rahvarõivatriibulidsõ poodiaknõ häätahtligult vasta võtnu.

  Puiga poodi man kitt’ Puiga rahvamaja juhataja Viiardi Külli: «Õkva ku tetti, panni tuud tähele ja olõ väega rahul! Väega illos om ja kavvõndalõ nätä, tuu rõõmu ja lusti ja õkva tahat siin kävvü!»

  Põlva tarbijate ühistu juht Urmani Piitre kõnõl’, et om külh rahvarõivatriibuliidsi puutõ pildi päält nännü, a ei olõ viil märgotanu, kas ka Põlva TÜ mail tasos tuudsamma tetä. «Ülearvo seo ettevõtminõ külh ei olõ,» kitt’ tä häätahtligult.

  A Antsla tarbijate ühistu juht Provotorovi Roman ütel’, et näil ei olõ säänest ettevõtmist plaanin. «Puutõ vällänägemine ei olõ nii tähtsä. Mi panõmi rohkõmb rõhku tuu pääle, et uma kandi kaupa müüki võtta,» põhjõnd’ tä.


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin