Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
   
      
     
  Joba traditsioonis saanu kuunmängmise aigu tõmbsi lava pääl kõrraga lõõtsa 40 mängjät.   
     
    
  Põlva lõõtsaelo hing Tartese Heino (kural) and Ruusamäe Elmarile Põlva lõõtsaklubi lõõtspillimängjä elotüüpreemiä.  
     
  Suur lõõtsapido Põlvan
   
  Puulpäävä peeti Põlvan suurt lõõtsapäivä. Lõõtsa tõmbsi koolilatsõ, tütrikke andsambli, Orava lõõtsakapell, Põlva lõõtsaklubi, külälise pääliinast ja Pärnust ja muidoki ka lõõtsaässä Ubina Juhan, Oksa Toomas, Ojasaarõ Toomas ja tõsõ.

  Joba traditsioonis saanu kuunmängmise aigu tõmbsi lava pääl kõrraga lõõtsa 40 mängjät.

  Lõõtsapääväl saiva edimäst kõrda mängi ka rahvakannõldaja iinotsan kandlõmängumeistri Sõna Heinoga.

  Lõõtsapäävä üts kõrraldaja Taali Kati ütel’, et kontserti tull kuulõma inneolõmada hulga rahvast, päält kolmõsaa inemise. Et Põlva kultuurikeskusõ vaiku saal jäi rahvalõ kitsas, sis märgotasõ kõrraldaja, et aasta peräst tulõssi tetä suur lõõtsapäiv joba suurõn tiatrisaalin.

  UL
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin