Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
    
   
  Nurmkana 
    
  Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
   
  Eesti Ornitoloogiaühing valisi 2013. aasta tsirgos nurmkana. Nurmkana eläs hainamaa pääl, koh om mõni puhmakõnõ kah.

  Kõgõ rassõmb aig om nurmkanalõ suurõ lumõga talv, ku tsirgokõnõ tulõ huunidõ mano süvvä otsma. Perämädse kats suurõ lumõga talvõ panni nurmkana arvukusõlõ suurõ põndsu – olõ-i nurmkanno ega näide jälgigi kats aastat kodo man nännö.

  Ku nurmkanno om tarõ man nätä, võisi näile kipõstõ kuusõheki vai puhma ala terri tsiugada. Nä harinõsõ kipõstõ süümä käümä ja näid om illos kaia.

  Eestin eläs nurmkanna vähämb ku 7000 paari. Kah’os om nurmkana jahitsirkõ nimekiräh ja minevädsel huuaol lasti näid Tartomaal kuus tükkü.

  Andkõ kimmähe ornitoloogiaühingulõ teedä, ku nurmkanno näeti! Ilosat nurmkana-aastat!


  Lepiski Arvi, tsirgo-uurja Räpinält


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin