Nummõr' 274
Vahtsõaastakuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tulõtõrjõmassin kingis
 • Uudissõ
   
 • 2013 – kultuuriperändüse aastak
 •  
 • Aasta tsirko olõ-i kats aastat nännö
 •  
 • Mooste folgipido võtt huugu
 •  
 • Võro instituudi seotalvinõ nuuri perimüslaagri oll’ 2.-4. vahtsõaastakuu pääväl Urvastõn
 •  
 • Suur lõõtsapido Põlvan
 • Elo
   
 • Rahvarõivatriibu-poodiaknõ
 •  
 • Savvusann om rahva tohtri
 • Võrokõisi lipp
   
 • Valimi hindäle lipu!
 •  
 • Navitrolla: uma lipp tege meele hääs
 •  
 • Mille võrokõisi lippu vaia om?
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
   
  2013 – kultuuriperändüse aastak
   
  Aasta 2013 om kultuuriministeeriüm kuulutanu kultuuriperändüse aastas.

  Kultuuriperändüse aasta joosul saa üle Eesti kuulda-nätä, kuis täämbädse päävä inemine om köüdet perändis saadu kultuuriga. Kõik mi elä egä päiv ütenkuun eelmiidsi põlvi käest saaduisi asjo, tarkuisi ja kombidõga – kõik tuu kokko omgi kultuuriperändüs.

  Võromaal ei piä pikält märkmä, kuis tan kultuuriperändüse aasta vällä paistnu – meil tulõ jo Uma Pido, Mooste folgifestivaal ja Võro folgipido, Viitinä kuuritsapüük ja Plaani külä hainaniitmine, Lindora laat ja suidsusannapäävä.

  Esi kantõn omma uma väikumba tegemise – käsitüütarõ, rahvamaja man pillimäng, tands, näütemängõ tegemise, jutussidõ kõnõlõmisõ. Võtkõ ummi tegemiisi mano latsõ kah ligi ja märke, kuis saanu ti kodopaigan nuuri inämb kultuuriperändüsega köütä.

  Kultuuriperändüse aasta lõugahus om «Pärijata pole pärandit». Võrokõsõ omma vällä märknü uma hõikusõ: «Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta.»

  Kultuuriperändüse aasta jaos valiti ka 12 saadikut, näist om Kõivupuu Marju peri Võromaalt ja Õunapuu Lauri eläs tan.

  Kultuuriperändüse aastaga kotsilõ saat teedüst kodolehe päält: www.parandiaasta.ee.


  UL


   
   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin