Nummõr' 273
Joulukuu 28. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsan oll’ joulurahu
 • Uudissõ
   
 • Uma as’a jääseki esierälidses kingis
 •  
 • Uma suursilt välän
 •  
 • «Tagamõtsa» ETVn
 • Elo
   
 • Vello ja ilmalõpp
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ võtva aasta kokko
 •  
 • Ooda reformi haldusõn ja uman perre-ettevõtlusõn
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Kiri
      
   
   
  Küläpilt koolitii veerest. Meegomäe tütrik sõit 1960. aastil suusõga kuuli. 
      
  Suusõ pääl kuuli
   
  Neo pildi omma inneskidse Võro III 7aastadsõ kooli (illat­sõmba Suu kooli) albumist. 1957.–1967. aastast peri pildi vei minno mõttin tagasi aiga, ku ma olli umbõs sama vana ku seo suusatütrik pildi pääl.

  1963–65 elli ma Mulgimaal ja koolitii vei Mõisakülä keskkuuli. Mul olli kah umbõs säändse­ suusa ja rõiva (rätikeist es olõ) ja suusa­tii takan oll’ sääne­sama külä ja kar’aaid.

  Täämbä om mu kodokotus Meegomäe ja talvinõ küläpilt om jälki tutva.

  Soovimi muusõumiperre puult Uma Lehe lugõjilõ ilosit talvõilmu, hääd aastavaihtust ja luutust täüs vahtsõt aastakka.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin