Nummõr' 273
Joulukuu 28. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsan oll’ joulurahu
 • Uudissõ
   
 • Uma as’a jääseki esierälidses kingis
 •  
 • Uma suursilt välän
 •  
 • «Tagamõtsa» ETVn
 • Elo
   
 • Vello ja ilmalõpp
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ võtva aasta kokko
 •  
 • Ooda reformi haldusõn ja uman perre-ettevõtlusõn
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Kiri
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Hää hinde vahtsõs aastas!
   
  Ku mõtli, midä hääd uma maa rahvalõ vahtsõs aastas suuvi, sis halgahtu edimält miilde 11aastadsõ Kanepi tütrigu vahtsõaastasuuv: et keväjä olõssi koolitunnistusõ pääl õnnõ kõgõ parõmba hinde.

  Tuud hääd suuvi soovi kõigilõ võrokõisilõ: et ti saanu süämega tettü tüü ja tegemiisi iist väärilidse teno ja tasu.

  Ja kaegõ esi kah ümbretsõõri: näkke ja kitke inemiisi hindä ümbre, sis nätäs ja kitetäs teid kah. Sis saa vägevämbäs kõik tuu, mille peräst mi uma maa ja uma rahvas meile kallis om.

  Nigu kitt’ üts Austraaliast tagasi Eestimaalõ kolinu inemine: umal maal saava inemise sust arvo poolõ sõna päält, tohtri mano päset mitu kõrda kipõmpa ja odavampa, töiest piä ei valima õnnõ korjamisõ ja teenendämise vaihõl.

  Rõõmu ja rahhu kõigilõ!


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin