Nummõr' 272
Joulukuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tagamõtsa» ETVn: krutskiga küläelo
 • Uudissõ
   
 • Avita valli illos Võromaa kingitüs!
 •  
 • Perimüslaagri Urvastõn
 •  
 • Võro köögi kolmas tsõõriklaud
 •  
 • Veebiviktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast» parõmba
 • Elo
   
 • «Tagamõtsa» tegemisest
 •  
 • Medä külh kinki?
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus 2012
  Ruitlasõ jutt
  Autopuut
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
    
   
  Kalamehe Vagula pääl traktoriga kalla vidämän (1970) 
    
  Traktoriga kalla püüdmä
   
  Võrokõisil om iks kõgõ kala lavva pääl olnu, a kala kättesaaminõ om olnu tüü umaette.

  Püüdmise abimehe omma olnu alatõn luidsõst õngõkonksist ja harpuunist kooni traktorini vällä – viimädse kinnütüses omma pildi Vagula kalamiihi talvitsõst kalapüüdmisest 1970. aastal.

  Kalamehe omma võrgu rii pääle nõstnu ja äkki peräkõrd olliki võrgu kalla nii täüs, et kalamiihi rammust jäi veitüs ja tull’ traktori api tarvita.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin