Nummõr' 272
Joulukuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tagamõtsa» ETVn: krutskiga küläelo
 • Uudissõ
   
 • Avita valli illos Võromaa kingitüs!
 •  
 • Perimüslaagri Urvastõn
 •  
 • Võro köögi kolmas tsõõriklaud
 •  
 • Veebiviktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast» parõmba
 • Elo
   
 • «Tagamõtsa» tegemisest
 •  
 • Medä külh kinki?
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus 2012
  Ruitlasõ jutt
  Autopuut
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
    
   
  Ruitlasõ Olavi, kalamiis pääliinan 
    
  Bussiga kalla püüdmä
   
  Jakuutian juhtu sääne asi, et neli kalamiist lätsi kalla püüdmä, essü är ja ku üles löüti, tull’ vällä, et nä ollõv kolmanda kalamehe vahepääl näläga är söönü. Neländät es löütä ülepää üles.

  Kalamehekese muidogi ütli, et nimä ei olõ säänest jumalavallatut teko tennü, a esi lassi haigõmajast jalga ja no tiiä-i, kuis tuu lugu sääl lõppõs ja kuis tuu asi sis täpsele oll’.

  Ma olõ ka kalamiis ja ma saa as’ast arvo. Minti kalla püüdmä, kala es võta, essüti är, kõtt läts’ tühäs, koolõ kas vai kõik neläkeiste maaha.

  Sõs suurõ näläga lüüdi kats kalamiist maaha. Tetti uhhaad, üts kalamiis keedeti leemes, tõnõ, hürskemb läts’ tükken potti. Süüdi-juudi, visati paar klähvi supi ala ja pääle ja laulti mõni esämaalinõ laul kah mano.

  Jakuutia tulõtas mullõ veidükese Lõunõ-Eestit miilde. Suurõ mõtsa, väiku valla, tühä viitsilga, kost kalla püüdä ei saa, selle et keskkunnaammõdi türnühhi omma kuun kotusõpäälitside kalamehekolhoosõga kala vällä püüdnü ja vasta säädüst maaha möönü. Ja tuu aja kalamehe kur’as.

  Näütüses 2011. aasta 3. joulukuu kesküü paiku keskkunnaammõdi Tarto kontori ussõ taadõ kogonõma naanu nakkõvõrgulua tahtja sai hummogu arvo, et tuud papõrd antas jao perrä ja kõigilõ ei jakku.

  Naati lüümä, kakuti ütstõist hiussist, tsurmiti kässi ussõ vaihõlõ, sõkuti jalguga. No pall’o sääl inämb Jakuutiast puudu jäi. Hiussõkarva jagõ, ma arva.

  Ma küsse võrgulua pia terves aastas merele, Harjumaa piirkunda, tei tuud Interneti kaudu ja es olõ määnestki tapõlust nigu teil sääl Lämmäjärve ja Tamula ja Vagula veeren.

  Teid valitsõs jummal, a meile lask Etkär hummogus lumõ maaha ja ku pall’o saa, sõs vii hummogu esi massinidõga minemä kah.

  Vahtsõst aastast saa egä Tal’na kodanik bussiga massulda kalla püüdmä sõita. Õnnõ ku kontroll tulõ, piät tõõstama, et sa jakuut ei olõ. Vast tulõ tuujaos määnestki papõrd näüdädä.

  Kimmäle säänest, midä jao perrä antas…


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin