Nummõr' 272
Joulukuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tagamõtsa» ETVn: krutskiga küläelo
 • Uudissõ
   
 • Avita valli illos Võromaa kingitüs!
 •  
 • Perimüslaagri Urvastõn
 •  
 • Võro köögi kolmas tsõõriklaud
 •  
 • Veebiviktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast» parõmba
 • Elo
   
 • «Tagamõtsa» tegemisest
 •  
 • Medä külh kinki?
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus 2012
  Ruitlasõ jutt
  Autopuut
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
  Veebiviktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast» parõmba
   
  Seo kuu edeotsan olnul võro keele nädälil oll’ koolilatsilõ võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriin nimega «Ütski tark ei sata’ taivast».

  No omma teedä seo võistlusõ parõmba, kedä Võro instituut kuts vahtsõl aastagal võro keele olümpiaadilõ.

  Katsanda klassi arvõstusõn sai viktoriinin kõgõ inämb punktõ Rahmani Hebo Osola põhikoolist. Hää võro keele tundja omma viil Visseli Stefani (Võro Kreutzwaldi gümnaasium, VKG), Kikka Liis (VKG), Himma Kristiina (Haani kuul, HK), Ravva Hedvig-Hanna (Räpinä ütisgümnaasium), Tähe Tiina (Osola põhikuul), Heinsoo Henri (Krabi põhikuul), Hannusti Sandri (HK), Lüüsi Priit (HK), Koobakese Liivika (Rõugu põhikuul) ja Vodi Ilmar (HK).

  Ütetõistkümnendä klassi arvõstusõn om kõgõ parõmb võro keele tundja Hollasõ Anett Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist.

  Hää keeletundja omma viil Ravva Madli-Greete (Vahtsõliina gümnaasium, VG), Konsa Egle (VG), Ilvese Merli (VKG), Ernitsä Kristi (VKG), Saarõ Regina (VKG), Karu Ott (VKG), Palgi Greete (VG), Hinni Diana (VKG), Palmi Veronica (VG) ja Viilo Jakko (VKG).

  Kokko tei võro keele veebiviktoriini 150 katsanda klassi opilast ja 100 ütetõistkümnendä klassi nuurt.

  Kõgõ rohkõmb võistlõjit oll’ Antsla, Võro Kreutzwaldi ja Vahtsõliina gümnaasiumist ja Osola põhikoolist.

  Kokko lei võistlusõl üten 13 vana Võromaa kuuli.

  Võistlust «Ütski tark ei sata’ taivast» kõrraldas Võro instituut 2001. aastast pääle.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin