Nummõr' 272
Joulukuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tagamõtsa» ETVn: krutskiga küläelo
 • Uudissõ
   
 • Avita valli illos Võromaa kingitüs!
 •  
 • Perimüslaagri Urvastõn
 •  
 • Võro köögi kolmas tsõõriklaud
 •  
 • Veebiviktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast» parõmba
 • Elo
   
 • «Tagamõtsa» tegemisest
 •  
 • Medä külh kinki?
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus 2012
  Ruitlasõ jutt
  Autopuut
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
    
   
  Savist ahopott kiräga «Uman potin uma mekk» – praktilinõ kingitüs, midä saat koton pruuki 
    
  Avita valli illos Võromaa kingitüs!
   
  Seo riidi, 14. joulukuu pääväl kella 13–16 saa Võro liinan Kagukeskusõ poodin kaia ja osta noid ilosit as´akõisi, midä meistri omma tennü konkursi «Uma meelüs» jaos. Paiga pääl valitas ka rahva lemmik ja konkursi võitja kuulutõdas vällä kell 16.

  Võromaa uma näoga kingitüse konkursilõ «Uma meelüs» saadõti 28 suurõmbat ja uhkõmbat kingitüst ja 52 väikumbat as’akõist, midä külälise saanu Võromaalt üten osta.

  12.-13. joulukuu pääväni kella 10–17 saa «Uma meelüse» konkursi töid kaia Võromaa muusõumin.

  Konkursi kõrraldaja Võro maavalitsus, Võromaa arõnguagõntuur ja Võro liinavalitsus soovitasõ, et ku om vaia kaia mõni illos as’akõnõ küläliisile kinkmises, sis edimält võisi perrä uuri, midä mi kandi meistri omma valmis tennü.


  UL

   
   
   
  Pikäkannu perimüskeskusõ meelüse: rahvarõivaprundsi kiräga söögipakk ja savvusanna-kujolinõ kingipakk Seo ollõv «Haanimehe püksinöps» – Haanimehe laulu perrä luudu lustlik meelüs   
        
        
        
        
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin