Nummõr' 271
Märdikuu 27. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro-seto supp üten paan?
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju valiti hiie sõbras
 •  
 • Kihlkunna-päkädsimaa Mõnistõn
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 • Elo
   
 • Ettevõtja Valgjärvelt: vanõmba, toogõ noorõ maalõ!
 •  
 • Lõõdsamehe Kikka Karla mälestüspäiv Savõrnan
 • Märgotus
   
 • Pulga Jaan: külm tulõ vahtsõaastakuul
 •  
 • Võrokõisi kimmä ütelüse
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Haldusreform tekke esi, a targalt
   
  Vallajuhi omma arvo saanu, et valdu kokkolüümisest päsemist ei olõ: väiku valla ei tulõ inämb toimõ. Tulõ kittä Räpinä ja Verska valda, kiä ei jää uutma vägüsi kokkopandmist ja otsva esi parõmbat välläpäsemist.

  A kas om vaia tetä tagasi Vinne võimu käsü pääle tettü ja õnnõ 11 aastat olnu Räpinä rajooni?

  Suur-Räpinä valla mõttõ luuja arvasõ, et seoilmaaigu olõ-i võrokõisi ja setodõ ütte patta pandminõ suur hädä. Päämine ollõv iks tõmbõkeskus, miä inemiisi kokko köüt.

  A aig om lännü sändses, et Põlva ja Võro olõ-i inämb tõmbõkeskusõ (Räpinäst kõnõlõmada), eski Talliina tõmbaminõ om nõrgas jäänü.

  Minevä aasta uursõva Sõmmõrpalo valla Osola kooli kats 8. klassi opilast kooli-uurmistüü jaos, mille om näide vallan inemiisi vähämbäs jäänü ja kohe nä omma lännü: mändse kotussõ omma inemise är «tõmmanu». Pia poolõ küsütü inemiisist ütli, et näide tutva omma är lännü Suumõ!

  Miktämäe vallavanõmb ütel’ targa sõna: olõ-i viil nännü valdu liitmise plaani, miä panõssi saisma inemiisi ärjuuskmisõ: umast küläst, umast maakunnast, umast riigist... Suurõ tõmbõkeskusõ tõmbasõ nii võimsahe, et sama relvaga näile vasta ei saa.

  Miä om tähtsä noidõ inemiisi jaos, kiä omma viil paiga pääle jäänü vai tahtva kodo tagasi tulla?

  Üts suur asi om esihindäs olõminõ (identiteet) ja kodotunnõ. Kas nuu tundõ läävä kimmämbäs, ku võro ja seto rahva ütte valda kokko surbi? Ku võrokõsõl vai setol om vallaga määnegi asi aia vai api küssü, sis kas om keremb kõnõlda tõsõ võrokõsõ vai setoga? Kas võrokõsõ jaos om tähtsä, et tä eläs vanal Võromaal ja seto jaos, et tä eläs Setomaal? Vai om tuust ütskõik?

  Hää Uma Lehe lugõja, nii võrokõsõ ku seto! Kuimuudu olnu ti meelest kõgõ õigõmb haldusreformi tetä? Miä om tuu man tähtsä ja miä olõ-i? Mändse kandi võinu kokko köütä ja mändsit saa-i sukugi ütte panda?

  Ärke olkõ vakka, andkõ tuust teedä kas umalõ vallavanõmbalõ, volikogo päämehele vai Umalõ Lehele.

  A ku arvati, et las jääs kõik vannamuudu edesi, sis olõ-i mõtõt tuud üteldä. Vannamuudu nigunii inämb ei saa.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin