Nummõr' 271
Märdikuu 27. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro-seto supp üten paan?
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju valiti hiie sõbras
 •  
 • Kihlkunna-päkädsimaa Mõnistõn
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 • Elo
   
 • Ettevõtja Valgjärvelt: vanõmba, toogõ noorõ maalõ!
 •  
 • Lõõdsamehe Kikka Karla mälestüspäiv Savõrnan
 • Märgotus
   
 • Pulga Jaan: külm tulõ vahtsõaastakuul
 •  
 • Võrokõisi kimmä ütelüse
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Ruitlasõ Olavi, vabahusvõitlõja 
    
  Kõik pall’as!
   
  Kül om õks pall’o säädüisi alomadsõ otsa inemiisi jaos vällä mõtõld. Kõgõpäält põhisäädüs ja sõs nuu tõsõ. Liiklussäädüs, perekunnasäädüs, sõs omma egäsugumadsõ meetme ja määrüse ja jälki säädüse. Inemise omma kõik säädüisiga är säedü. Tuu om veidükese hää kah, ku esi ei mõista tuun vai tõsõn olokõrran midägi tetä, sõs tulõ tetä nii nigu säädüs ütles. Tuu om hää kah. Kinkalõgi kimmäle.

  Ülemädsen otsan omma nuu inemise, kiä nuid säädüisi tegevä. Ja sõs ülemädse ja alomadsõ otsa vaihõl omma juristi, ainumadsõ, kiä nuist säädüisist arvo saava. Kõik om paigan ja niimuudu tuu demokraatia käügi.

  A tuu, et vahepääl om määnegi sahkrimahkri vai väiku korruptsioon, om normaalnõ demokraatia osa.

  Sõs tulõva muu maailma vihalõ aedu inemise kotost vällä ja nakkasõ streikmä. Vällämaal streigitäs egä päiv! Meil om tä õnnõ vahtsõnõ asi. Ja nüüt, ku Harta 12-lõ alla kirotõdi ja haritlasõ veidükese uulidsa pääl plakatidõga är omma saisnu… ma tunnõ, et olõ pettä saanu…

  No «Reporterin» näütäs jo, kuis vannu kultuurõga maiõn nigu Prantsusmaal vai Itaalian streigitäs.

  Auto käändäs kummalõ ja pandas palama! Sõs om kõgõ politseist ja kilpest müür ja mässäjä pilva politseid egäsugudsõ sitaga. Tomadi, muna, pudõli, saapa – kõik lindasõ. Sõs lask politsei määnestki gaasi ja tuu rahustas inemise maaha ja kõik om jälki kõrran.

  Hää külh, ma saa arvo, et haritlaisil om rassõ autit kummalõ käändä. Lihassit ei olõ. Rõiva saava mustas.

  A sõs olõs tulnu rõiva ülepää är võtta. Nigu noidõ ukrainlaisi Femen. Ilosa tütärlatsõ, võtva egä as’a pääle, miä ei miildü, tissi pall’as ja õkvalt om välismeediä peräl ja paparatšo mugu klõpsva pilte.

  Femenit pelgäse kõik. Ja õigõhe tegevä! Seks om innegi revolutsiooni tennü!

  Vot ku Harta 12 mehe olõssi kah hinnäst Tarton ja Tal’nan pall’as kisknu, sõs olõs sõnnom õkvalt üle maailma lakja lännü. Mõtõlgõ, Ravva Rein, Tal’na ülikooli rektri, olõs niimuudu saisnu, rõnna pääle kirotõt: «Valimissüstem läbipaistvas!» Ja Lauristini Marju! Ja Meikari Silver.

  Alospüksi olõs võinu jalga jäiä, piiri piät ka streikmise man tundma. Ega Femen kah rohkõmb ei näüdä ku tissi! Tuust om küländ! Streigist olõs kuultu nii Hiinan ku Hertzegoviinan… A nüüt joba käävä kuun presidendi man tsõõriklavva veeren ja arotasõ. Mis tan arota. President kah pall’as! Ku tahati läbipaistvust, tulõ kõik pall’as võtta. Lihtrahvas joba om. Ma nõvva haritlaisi, poliitiga ja poliitikidega pääväpäält todasamma!


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin