Nummõr' 271
Märdikuu 27. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro-seto supp üten paan?
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju valiti hiie sõbras
 •  
 • Kihlkunna-päkädsimaa Mõnistõn
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 • Elo
   
 • Ettevõtja Valgjärvelt: vanõmba, toogõ noorõ maalõ!
 •  
 • Lõõdsamehe Kikka Karla mälestüspäiv Savõrnan
 • Märgotus
   
 • Pulga Jaan: külm tulõ vahtsõaastakuul
 •  
 • Võrokõisi kimmä ütelüse
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Kõivupuu Marju sai üten Hiie sõbra tiitliga avvohinnas kirvõ, miä om Maavalla kua vanõmba Kaasiku Ahto jutu perrä usaldusõ ja austusõ märk 
    
  Kõivupuu Marju valiti hiie sõbras
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju (52) valiti hiie sõbras – Maavalla koda kitt’ tedä hiisi väe pääväl (24.11.) ristipuiõ hoitmisõ hääs tettü tüü iist.

  «Silmä lätsi likõs, väega hää tunnõ om teedä, et suur hulk inemiisi om mu sällä takan ja jaga mu mõttit, ma saa julgust ja kimmüst taad asja edesi aia,» ütel’ Kõivupuu Marju.
    
   
  Vana Võromaa eräavvohinna saanu pilt: Tsirgumäe ohvripetäi Harglõ kihlkunnan 
    
  Kõivupuu Marju om aastit võidõlnu ristipuiõ ragomisõ vasta. Päält aastit aokirändüsen ja muial seletämist om täämbä lugu sääne, et RMK ei lupa riigimõtsan ristipuid maaha võtta.

  Kadonukõsõlõ puu sisse risti tegemise kommõ om elläv ja ristimõtsu tulõ mano.

  Marju ristipuiõ hoitmisõ tüü otsa saa-i. «Tahassi vahtsõst läbi kaia ristipuiõ kaardi,» kõnõl’ tä. «Ristipuiõ kotussit om manu tulnu, Põlva ja Harglõ kihlkunnan panti näid timahava kaardi pääle kah. Mõnõ ristipuu omma ka är kuiunu vai muud muudu är häönü.»

  Parhilla pandas inglüse kiilde ümbre Kõivupuu Marju ristipuiõ raamatut («Hinged puhkavad puudes»).

  Hiisi väe pidol jaeti ka pildivõistlusõ avvohindu. Vana Võromaa eräpreemiä sai Meeksi Arvo tett pilt Tsirgumäe ohvripedäjäst.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin