Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
    
   
  Utra Jaani hüdroeelektrijaam Rõugõ mail 1950. aastil 
    
  Eelektriga om innegi hätä olnu
   
  Põra om inemiisil tükk tege mist, et valli kõgõ parõmb eelektripakett tulõvas aos. Sääne murõ oll’ ka varahampa, kül mitte paketi valiminõ, a eelektri saaminõ.

  Võro eelektrijaamast es jõvva vuul ekkä Võromaa nukka ja Narva eelektrijaamast es mõistõta sis viil mõtõldagi.

  Nii otsõ kotusõpäälidse inemise välläpäsemist ummamuudu. Üts plaan oll’ väiku eelektrijaama vii päält tüüle panda.

  Vana-Nursi vallakirotaja Utra (Udras) Jaan ost’ 1913. aastal Rõugõ valla käest Ala-Horsa koolitalo.

  Ku 1917. aastal koolimaja maaha palli, sis ost’ ka kooli maja mano käünü maa üten kõrvalhuunidõga ja tekk’ sinnä suumaa pääle väega hää talo, midä käve kaeman huvisõidu Eestist ja ka vällämaalt.

  Utra Jaan sai arvo, et näüdüstalo mano käü ka eelektri ja et hainamaa olli lättit täüs, sis võtt’ peremiis lätte kokko, kujond’ taaha hõrnalumbi ja lõpus juhtsõ vii jõumassinahe.

  Edimält tarvitõdi eelektrigeneraatori käümäpandmisõs umbõs katõmiitredse läbimõõdiga päältlüümisega vesiratast, mille meisterd’ kotusõpääline möldri Alksnisõ Jaan.

  1927. aastal sai valmis vahtsõnõ eelektrijaam võimuga 1,5 kW. Talon pruugiti eelektrit valgustusõs, väiku servkiv vega jahuveski, ketassae, turba- ja õlikoogi purustegemise massina, hekslimassina, viläpuhas tamisõ ja sortmismassina käümäpandmisõs ja tüünhoitmisõs.

  1948. aastal lõpõt’ Utra Jaan (kes muusiän oll’ tõõnõ Võro maavanõmb 1919-1921) talo pidämise är, and’ talo ilma rahalda Võro tsirgukasvatusõ ütisüsele ja läts’ esi Pärnuhe elämä.

  1958. aastal sai tä puul talo pidämist tagasi osta ja nii sai tälle siiä suvila, muido elli Pärnun edesi. Utra Jaan kuuli 1969. aastal Pärnun, umma viimäst und puhkas tä kodokandin Rõugõ vanan kalmuaian.

  Täämbädsel pääväl om Utra taloveski maiõ pääl ja huunin Seedri turismitalo.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin