Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
   
  Märdisandi püssätoro iih
   
  Märdikuul halgahtu miilde lugu, kuis päält sõta märdisandih käümine suurõ hiitümisega lõppi.

  1945. aastagal olli mi tollõ aigsõ Võro I mittetävveligu keskkooli (põra I põhikuul) 5. klassih. Kolmõ poisiga leimi kampa ja otsustimi märti juusk ma minnä. Mi võti koti üle ola ja värvemi näo määndsegi määriga hirmsas.

  Ku ollimi mitmõh paigah käünü ja midägi kottõ sisse saanu, lätsimi ütte Jüri uulidsa majja tõsõ kõrra pääle (põra om sääl Krediidipank) ja naksimi üte ussõ takah märdi laulõ laulma.

  Ust vallalõ es tetä, a veidükese paotõdi külh – ja meile vahtsõ säält vasta automaaditoro… Naati vinne aktsendiga eesti keeleh meid sõimama ja kästi õkva jalga laskõ.

  Mi panni sõs kolinaga joostõh trepist alla üle Jüri uulidsa Vabadusõ uulidsa varõmidõ sisse. Liinah oll’ viil pall’o varõmit müüdä lännüst sõast.

  Nii lõppi tuukõrd mi märdih käük. Ildamba tull’ vällä, et tuu ussõ takah elli täitevkomitee esimiis (Movitš), kiä peläs’ mõtsamiihi.


  Joonasõ Harri


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin