Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Tohtri sõnal om suur vägi
   
  Meil om kõgõ kipõ ja märgimi harva tuu pääle, kuis as’a umavaihõl köüdedü omma.

  Näütüses jäät haigõs. Läät tohtri mano. Tohtri ütles, midä tetä, et terves saia. Ku tohtri olõ-i kõgõ parõmb, sis tä saat apteeki tuu roho perrä, midä rohofirma om tälle kõvastõ kitnü. Ruuh tege vast terves iks, a massat tuu iist pall’o rahha. Tuu raha lätt suurõlt jaolt vällämaa rohofirmalõ.

  A saa ka tõistõ. Nigu oppas Antsla perretohtri Reva Krista: proovi perrä, vast saat sama häste vai parõmbidõgi köhäst vallalõ põdrasamblõtsäiga, haava paranõma kuusõvaiguga ja muido terves kurõmarju ja miiga!

  Ku korjat mõtsaruuhi esi, saat nuu peris ilma rahalda, päält tuu viil hää olõmisõ mõtsan jalotamisõst. Ku mõtsa jõvva-i minnä, sis vast om kiäki tervemb sugulanõ, kedä pallõlda.

  Külä vai turu päält saat osta miipurgi ja kurõmarju müvväs kah. Saat esi terves, mii ja kurõmarju iist vällä käüt raha jääs taha Võromaalõ, lää-i ei pääliina ega vällämaalõ.

  A nigu kah Reva Krista käest kuulsõ: inemise tulõ-i sakõst esi tuu pääle, et mõtsarohost või saia sama hääd api nigu apteegirohost.

  Mõts ei kitä kah egä päiv telekan, ku hää timä roho omma. A üts vägi om iks telereklaamist vägevämb – tohtri sõna vägi. Ku tohtri iks soovitas mõtsast api otsi, sis pall’o uskva ja otsvagi. Arvada saava api, saava terves ja sis om muidoki põhjust kah umma luudusõ-usku tohtrit kittä.

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin