Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
   
  Saa oppi küläkandlõmängu
   
  Et küläkandlõmängu elon hoita ja et mängjit mano tulnu, saava huvilidsõ vanno küläpillimiihi käe all pillimängu oppi.

  Ettevõtmist kutsutas perimüsmuusiga koton oppamisõs: oppi saa kas oppaja vai opilasõ puul koton vai mõnõn muun kokko kõnõldun paigan.

  Küläkandlõ-projekti vidä Eesti perimüsmuusiga keskus üten tiidüs- ja haridusministeeriümiga.

  Oppus om opilasõlõ ilma massulda – riik mass esi pillioppajilõ tunnõ iist.

  Kiä taht pillimiihi käe all küläkandlõmängu tunnõ võtta, andku hindäst teedä Soonõ Katilõ tel 5804 8426 vai kati.soon@gmail.com.


  UL


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin