Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
    
   
  Seimi Loren Orava põhikoolist sai «Mino Võromaa» kogomigust ette loet jutu iist noorõmban vannusõrühmän tõsõ preemiä 
    
  Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
   
  Kabuna Kaile
   
  Ettelugõmisõ päiv «Kullõ’, ma loe sullõ!» 7. märdikuul Võro latsiraamadukogon näüdäs ‘, et noorõ mõistva võro keelen lukõ nii, et näid om hää kullõlda.

  Ette lugõma ja tõisi kullõma tull’ 22 opilast ütsäst vana Võromaa koolist. Hindajidõ kogon olli Võro latsiraamadu kogo juhataja Laanpere Helle, Kreutzwaldi-kooli oppaja Linna mäe Helena ja Haani kooli opilanõ, võro keele sõbõr Tootsi Johann-Kristjan.

  Hinnati võro keele välläütlemist, mõistmist kullõjat üten haarda ja kimmäst olõkit.

  «Päiv jätse väega hää tundõ. Latsõ saiva teksti sõnomist inämbüste arvu ja mõistsõva tuu vällä kah tuvva. Mullõ tunnus, et võrokeelidse teksti ommaki mahlatsõmba ja emotsionaalsõmba – näid om hää eläväs lukõ. Kullõja lätsi jo mitu kõrda jutuga nii üten, et naksi keset luku itsitämä,» võtt’ Laanpere Helle päävä kokko.

  Ettelugõmisõ päivä «Kullõ’, ma loe sullõ!» kõrrald’ Võro instituut tõist kõrda ja seo oll’ üts võro keele nädäli ettevõtmiisi.


  Kõgõ parõmba võro keelen ettelugõja


  2.-4. klassi vannusõrühmän:

  I preemiä – Otsari Hellika (Parksepä keskkuul)
  II preemiä – Seimi Loren (Orava põhikuul)
  III preemiä – Pundi Sirelin (Võro Kreutzwaldi gümnaasium)

  5.-7. klassi vannusõrühmän:

  I preemiä – Vodi Mirjam (Haani kuul)
  II preemiä – Leonovi Kristjan (Pikäkannu kuul)
  III preemiä – Saarõ Hipp (Osola põhikuul).

  Hää esitüse iist anti 5.-7. klassi vannusõrühmän vällä kolm eräpreemiät.

  Neo saiva Põdra Mariliis (Krabi põhikuul), Tootsi Katre (Haani kuul), Lööperi Karl Jörgen (Võro Kreutzwaldi gümnaasium).


  Läte: Võro instituut


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin