Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
    
   
    
  Savvusannapäiv Ruusal
   
  Märdikuu 22. pääväl (22.11.) kell 11 tulõ Räpinä kihlkunnan Ruusa rahvamajan savvusanna päiv.

  Tsõõriklavva takan kõnõldas tuust, midä tulõsi sannakombidõ püsümises tetä.
  Arotõdas, kuis tetä UNESCOlõ taotlust, et saia mi suidsusannakombõ üle ilma tähtsä vaimlidsõ kultuuriperändüse nimekirja.

  Päält lõunat kõnõldas aastaga joosul savvusannu hääs ette võetuist tegemiisist.

  Kaias ka filmi vana Võromaa suidsusannakombist. Ruusa rahvamajan om üllen savvusannu näütüs.Saa osta Võromaa suidsusanna raamatut.

  Sannapäävä lõpun saava huvilidsõ savvusannan kävvü, a tuust tahtmisõst tulõ ette teedä anda. Sannapäävä ettevõtmisõ omma massulda kõigilõ huvi liidsilõ.

  Savvusannapäivä kõrraldasõ suidsu sanna kuuntüü kogo, Ruusa rahvamaja, Võro instituut ja Võro selts VKKF, tugõva rahva kultuuri keskus vana Võro maa kultuuriprogrammist ja Võro maavalitsus.

  Teedüst saa Eichenbaumi Külli käest tel 5661 1924 vai kylli.eichenbaum@gmail.com.


  UL


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin