Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
   
  «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
   
  Nigu minevägi kõrd, saava ka tulõvadsõl Umal Pidol üten laulda «mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» – laulu sõbra, kiä olõ-i ütegi koori hingekirän.

  Inne Umma Pito opitas selges naisi- ja miihikuurõ laulu ja naisi-miihi osa ütiskuurõ laulõn.

  Laulupruuvi omma oodõdu lauluhelüga inemise, kiä kooli latsõn vai tudõngin vai ka ildampa omma koorin vai ansamblin laulnu. Noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä.

  Edimädse helüproovi omma «naisilõ nurmõst» Võrol Kandlõ kultuurimaja väikun saalin 14.11. kell 18.30 ja 5.12. kell 18.30 (teedüst saa Ilvesse Helga käest tel 528 3549). Põlvan tegevä naasõ laulupruuvi 20.11. kell 18, teedüst saa küssü Tammõoro Saidi käest tel 509 7391.

  Mehe saava kokko Põlva kultuuri- ja huvikeskusõ koori klassin 18.11. kell 17 (teedüst saa Määri Andrese käest tel 528 4859). Kuna mehe Võrol laulupruuvi tege vä, saa küssü kah Määri And rese käest.

  UL


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin