Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
   
  Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
   
  Võro instituut kuulutas 26. kõrda vällä latsi ja nuuri võro kiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa».

  Oodõtas juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ – kõiksugutsit kirätöid.

  Timahava saava latsõ ja noorõ valli 11 teema hulgast. Hinnatas iks vannusõrühmi perrä (I-III, IV-VI, VII-IX ja X-XII klass). Teema piä-i olõma, a või olla ka jutu päälkiräs. Kiä taht, või kirota umal süämelähküdsel teemal.

  Latsi ja nuuri võistlustöid oodõtas ildamba 25. vahtsõaastakuu pääväs (25.01. 2013) kaile.kabun@wi.ee pääle.

  Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro instituuti, Tarto 48, 65609 Võro liin.

  Kõgõ parõmba tüü trükütäs är sar’a «Mino Võromaa» 26. latsiraamatun.

  Pääpreemiä võitja saa Euruupa parlamõndi liikmõ Padari Ivari käest kutsõ Brüsselile säälset ello kaema.

  Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 782 8753, 525 3215 (Kabuna Kaile).

  UL
  «Mino Võromaa 2013» teema omma:
   
  Vanavanaimä/vanavanaesä ütel ‘... (2013 om üle-eestiline perimüskultuuri aasta)

  Midä ma olõ opnu ummi vana vanõmbidõ käest (2013 om üle-eestiline perimüskultuuri aasta)

  Prügü võtt võimust

  Kirriv kest ei anna viil hääd mekki

  Kiä hoit võro kiilt alalõ

  Mu edimädse …

  Uma Pido ku ütteköütjä

  Ku keskkotus om kimmäs, sis ladva laulva

  Aigu om, kohe meil kipõt!

  Umbõhää ja elolahe (märgo tuisi vahtsist ja vannost sõnnost, ka vannostsõnnost)

  Vahtsõ ao jõulusalm/
  hällüpääväsalm.   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin