Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
   
  Tei kah sildi är!
   
  Süküskuul kuulut’ Uma Leht: tekke julgõmbahe võrokiilsit silte!

  No ma olõ uhkõ, et tei jo mi riigi vahtsõst esisaisvas olõmisõ algusõaastil uma külä bussi uutmisõ kualõ infotahvli, kohe kiroti: Kirmse külä.

  Ega mul tuul aol olõ-s kellege käest küssü, kas tii õigõhe.

  Aoluumuusõumist üteldi, õt Kirmse lõpuh ei ollõv «e», ollõv «i». A mullõ miildö e-ga, om võroperätsemb. Seeniaoni olõ-i kiäke mullõ süüs pandnö, õt ma uma voliga tennü olõ.

  Külä ä-täpi om külh kiäke maaha nühknö. Tuu om väikene viga, külh ma täpi tagase värvi!

  Mu külä om jo iks vana Võromaa osa, olkugi õt sinnä pääle tette Põlva maakund.

  Jäägu Võromaa püsümä kas vai uma keelega!


  Jõksi Ado Räpinä kihlkonnast


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin