Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
   
  Piimäpukilugu tekk’ vanast mehest jäl poiskõsõ
   
  Ku mi naabrimiis viil väikene poisikõnõ oll’, sis käve tä iks suvõl imäga piimäpuki man. Sääl oll’ väega põnnõv külä vannomiihi juttõ kullõlda.

  Ütskõrd arotiva Musto Gusta ja Mesi Karla tuud asja, kuis sõa aigu tank Tinapu järve sõitsõ ja nüüt sääl vii põh’an videles.

  Sääne jutt es lasõ poiskõsõl mitu üüd rahulikult maada. Kül tä mõtõl’, kuis tuud tanki kätte saia, a imä ütel’, et kullõlgu-i poiskõnõ tuud vannomiihi lorra.

  Aasta lätsi, vannomiihi ei olõ inämb seon ilman, piimäpukkõ ei olõ kah paarkümmend aastat ja poiskõsõst om täüsmiis saanu.

  A minevä talv tull’ naabrimehel tuu vana lugu miilde.

  Tä kutsõ sõbra ka appi ja mehe lätsi ravvaotsjaga järveijä pääle. Nä kõndsõva sammuviisi pia kõgõ järve läbi. Massin tekk’ paar nõrka piuksu kah, a muud ei midägi. No kon tuu tank sõs om?

  Nüüt naard’ naabrimiis, et näet, vana piimäpukilugu tekk’ viil hulga aastidõ peräst mehest kõrras poiskõsõ.  Luiga Oliver-Sander Parksepä keskkoolist
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin