Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
   
  Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
   
  Võrokõsõ, seto, mulgi, kihnlasõ, Kodavere ja Muhu inemise panni ilda aigu pää kokko Manõja saarõ pääl, kuis uma kultuuri hoitmisõ asja edespite ütenkuun aia.

  Kirivä rõiva inemiisi sälän, külekorviga tsikli külä vaihõl põristaman – kihnlasõ iks hoitva umma esihindäs olõmist.

  Kihnu keele oppaja Laosõ Külli kõnõl’, et hädä om tuuga, et latsiga sakõst inämb koton umma kiilt ei kõnõlda. «Nii 2000. aasta paiku ma sai arvo, et latsi umavaihõlidsõ läbikäümise kiil olõ-i koolin inämb kihnu kiil,» märkse Laosõ Külli, kiä om kokko pandnu ka mitmit kihnu opiraamatit.

  «Miolõ andis sie kindlustundõ, et aamõ ikka sii Kihnus ning Manõjas õigõt asja,» ütel’ päält kokkosaamist Kihnu kultuuri instituudi juhataja Murulauga Silvi.«Tahaks kua naa kaugõlõ jõoda, et kogo panna üks raamat isetehtüd juttõ ning luulõtustõga.»

  Kokkosaamisõst teivä Vikerraadio kihnukiilside uudissidõ jaos lõigu noorõ reporteri: 5 klassi tütrik Kolde Kaisa ja 7. klassi poiss Pärna Raigo. Saatõ toimõndaja om Manõja saarõ elänik filmimiis Soosaarõ Mark.

  Tsill’okõsõ Manõja saarõ pääl eläse kihnlasõ 1933. aastagast pääle, inne oll’ sääl näil õnnõ kar’a- ni hainamaa.


  Allasõ Tiia


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin