Nummõr' 269
Rehekuu 30. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildikeisi Lindora laada päält
 • Uudissõ
   
 • Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
 •  
 • Võrokõsõ Manõja saarõ pääl
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Tõsõ ilma nägejä
 • Märgotus
   
 • 75 000 võro keele mõistjat
 •  
 • Kardoka-logistika
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
    
   
  Võrokõisil om kõgõ kotsilõ häid ütlemiisi 
    
  Võro keele nädälil otsitas häid ütlemiisi
   
  Allasõ Tiia
  Kabuna Kaile
   
  Võro keele nädälil 5.-9. märdikuul saava võrokõsõ näüdädä, ku mahlakit ütlemiisi nä uman keelen tiidvä – tulõ konkurss «Kimmäs ütlemine».

  Võro keelen om mahlakit ütlemiisi ja Võromaal aost aigu löüdünü härksä mõttõ ja hää suuvärgiga inemiisi. Ku mõni asi es olõ nii siuhkõ ku vaia, sündü võrrõlus: kõvvõr ku pekri sai. Ku kiäki om oigõ olõkiga, üteldäs: ei elä, ei koolõ /om nigu tukunui.

  Säändsit naglapää pihta ütlemiisi lövvüs umajago. No tulõsi nuu kirja panda ja saata

  10. märdikuu pääväs kas kaile.kabun@wi.ee pääle vai kiräga Võro instituuti (Tarto 48, 65609 Võro).

  Mano võissi kirota, määndse olokõrra kotsilõ ütelüs käü. Ja milles mitte – põnõvit ütlemiisi või ka vahtsõst vällä mõtõlda.

  Ossavõtjidõ vaihõl loositas vällä viis avvohinda.

  Võro keele nädäli sisse jääs viil kats opilaisilõ mõtõldut võigõlust: noorõmbit koolilatsi oodõtas 7. märdikuul Võro latsiraamadukokko ettelugõmisõ pääväle «Kullõ’, ma loe sullõ!»; 8. ja 11. klassi opilasõ saava võtta mõõtu võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriinin «Ütski tark ei sata’ taivast».

  Võro keele nädälil hõigatas (joba 26. kõrda) vällä latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie konkurss «Mino Võromaa».

  Võro keele nädäli lõppu jääse märdipäiv ja esäpäiv, tuuperäst om Võro instituut paknu kuulõlõ vällä mõttõ kutsu nädäli joosul küllä essi, kiä mõistva häste uman keelen kõnõlda.

  Võro keele nädälit kõrraldas Võro instituut.

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin