Nummõr' 268
Rehekuu 16. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma söögi nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Võro-Seto tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Võromaa ots umma meelüst
 •  
 • Uma Pido kuts lauljit kirja pandma
 •  
 • «Kurõsaak» oll’ Võromaal keskmäne
 •  
 • Rahvamuusigakursusõ Põlvan
 • Elo
   
 • Vanna ehitüskunsti opma
 • Märgotus
   
 • Timmi Mart: talomiis piät märkmä ummi tegemiisi mitu aastakka ette!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
    
   
  Põlvan saa lõõdsamängu oppi joba kuvvõndat aastat 
    
  Rahvamuusigakursusõ Põlvan
   
  MTÜ Lõõtspilliselts nakkas ka seo süküs Põlvan lõõtspillimängu oppama. Joba kuvvõs lõõdsakursus om innekõkkõ mõtõld noilõ, kiä omma edimädse tutvusõ pilliga joba tennü.

  Opatas vahtsit lukõ, päämidselt Harmoonia-pido ummi. Näüdätäs ja kullõldas esi mängustiile, kõgõ inämb traditsioonilist küläpillimehe umma. Arhiivilinte päält saa kullõlda, kuis mänge Kikka Karla, Teppo August, Sepä Elmar ja tõsõ.

  Lõõdsamängu oppasõ Tartese Heino, Kreegipuu Kalev, Suurõ Olev, Pähnä Riho, Ojasaarõ Toomas, Hinrikusõ Henrik ja Kooli Kristi.

  Päält Teppo lõõdsa kursusõ naatas Põlvan seost sügüsest edimäst kõrda rahvakannõld oppama. Opma omma oodõdu kõik, kinkal seod tüüpi kannõl koton sais ja huvvi om.

  Kandlõmängu oppas Tartese Heino.

  Nii lõõdsa- ku rahvakandlõkursusõ omma kõrd kuun Põlva muusigakoolin. Edimäne lõõdsaoppus tulõ 28. rehekuu pääväl kell 11, kandlõoppus 4. märdikuu pääväl kell 11.

  Edimäne oppus om pühäpäävä, edespite naatas kokko tulõma puulpäivilde.

  Kursuisi aokavva ja lähembät teedüst saa kaia Internetist lõõtspilliseldsi kodolehe päält vai küssü rahvakultuuri keskusõ Põlvamaa spetsiälisti Taali Kati käest tel 5802 2858 vai kati.taal@rahvakultuur.ee.


  UL


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin