Nummõr' 268
Rehekuu 16. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma söögi nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Võro-Seto tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Võromaa ots umma meelüst
 •  
 • Uma Pido kuts lauljit kirja pandma
 •  
 • «Kurõsaak» oll’ Võromaal keskmäne
 •  
 • Rahvamuusigakursusõ Põlvan
 • Elo
   
 • Vanna ehitüskunsti opma
 • Märgotus
   
 • Timmi Mart: talomiis piät märkmä ummi tegemiisi mitu aastakka ette!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kirä
  Võromaa ots umma meelüst
   
  Valla om lännü konkurss «Uma meelüs»: otsitas suvõniire, midä turist saasi Võromaalt üten osta ja midä kõlbasi siist küllä minnen kingis viiä.

  Konkursil omgi kats astõt: turistimeelüs ja esindüsmeelüs. Mõlõmbal puhul tulõ pruuki Võromaaga köüdetüt teemat, legendi vai mustrit. Võistlustüü tulõ hindäl valmis tetä ja viiä 30. märdikuus Võro turismiinfokeskusõ infolauda. Kiä taht, või tetä ka mitu tüüd.

  Kõgõ parõmba turistimeelüse tegijä saa avvohinnas 200 euro iist ja kõgõ parõmba esindüsmeelüse tegijä 300 euro iist Võro tarvitajidõ ütisüse kinkekaartõ.

  Meelüssit saa nätä välläpanõkil, miä om Võromaa muusõumin 4.–11. joulukuul. Võitja hõigatas vällä 14. joulukuul Võrol Kagukeskusõn. Sääl om ka näütüsmüük.

  Konkurssi võtva iist Võro maavalitsus ja liinavalitsus üten Võromaa arõnguagõntuuriga.

  Rohkõmb infot saa: https://voru.maavalitsus.ee/meenekonkurss, tel 5340 2242 (Künnapuu Kertu).


  UL


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin