Nummõr' 267
Rehekuu 2. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala
 • Uudissõ
   
 • Võro lipu konkurss oll’ väega väkev
 •  
 • Tulõ uma söögi tsõõriklaud
 •  
 • Kolm vahtsõt umma raamatut
 • Elo
   
 • Pildikeisi Sulbi mihklilaada päält 29. süküskuu pääväl
 •  
 • Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
 • Märgotus
   
 • Rahvakirä rahvalõ tagasi!
 •  
 • Sommeri Lauri: väiku kandi omma väega huvitava
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Piimäpukk
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Väiku rahaga saa pall’o är tetä
   
  Seost lehest saa lukõ kattõ üleskutsmist. Kõivupuu Marju kuts inämb ummi rahvakirju pruukma ja pakk vällä mitmõ nutiga viisi, kuis tuud saa tetä ilma suurõ projektitamisõ ja rahalda.

  Mõtõ bussipiätüisi rahvarõivatriipu kirjamisõst kõlas väega ilosahe. Hallõ om kaia, kuis bussipiätüisi pätte puult purus pestü klaassaina omma esi värvi vineeritükkega kinni lüüdü.

  Mõni purk värvi ja saa õkva parõmb.

  Guerrin' Triinu kuts jäl söögikotussit inämb uma kandi süüke tegemä ja küläliisile pakma. Parhilla om vanal Võromaal iks armõdu veidü söögikotussit, kon umma süüki süvvä saa. Ka uma söögi pakminõ ei nõvva suurt rahha, õnnõ julgust ja veidükese opmist.

  Millegiperäst kujotasõ söögikotussidõ pidäjä ette, et ku inemine vällä süümä lätt, sis taht tä saia õnnõ friikardokat viineri vai snitsliga. Vai ku pakku midägi esierälist, sis piät süük olõma vällämaalt peri ja sändse nimega, mille perrä ilma seletüselda arvo ei saa, miä söögi sisen om.

  Samal aol om nätä, et ku Uma Meki vai Vahtsõliina söögimeistri kongi pidolavva katva, haartas uma ja hää, ilosahe vällä pakutu süük kipõlt lavva päält är ja tegijä jõvva-i kitmise sõnno är kullõlda.

  No miä sis sekä Võro, Põlva, Räpinä vai Antsla liina söögikotussit uma kandi süüke söögikaarti võtmast? Märke tuu pääle, hää söögitegijä!

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin