Nummõr' 71
Paastukuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tsibihärbläisi suur' päiv
 •  
 • Puigal tulõ umakiilside näütemängõ päiv
 •  
 • Võro instituut' kuts juubõlinädälil Võromaa inemiisi küllä
 • Elo
   
 • Võru Raadio oll'edimäne
 •  
 • Saamis olõminõ olõ-i õnnõ vere küsümüs
 • Märgotus
   
 • Sammas käärimiihile
 •  
 • Tubina Taago: lava pääl om umal keelel kimmäs jõud
 • Kagahii
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Pindi ja Paidra rahva vastlapääväst
   
  Vanarahva jutu perrä ei ajassi õigõ peremiis' umma pinnigi tarõst vällä sääntse ilmaga, nigu vastlapäävä oll', a siski oll' küländ uhkõ olla mõtsah, koh tuulõtaat' murd' pedäjit nigu rakin ja lõkkõplatsil praksõ tuli tävveh huuh.

  Järve pääl mülläs' tuisk lumõga ummamuudu. Kõgõ sekkä latsi kisa ja naarminõ. Tuu kõik' oll' kokko üts' illos elläv muusika.

  Osavõtjit oll' 2-70-aastadsõni vällä. Mõtsah võttõ inemiisi, kiä pitto tulliva, vasta uhkõ lumõmemm, kiä suuvsõ rahvalõ pikki liugõ, pikki linno ja hääd tuio. Liumägi oll' väega värski lumõga ja kõik' liuglõja kävve iks pikäle-püstü, nii et lina ei kasu seo aasta vas't pikä – liu olli väega jakulidsõ.

  Ku liu lastu, kinnütedi kihhä vana eesti rahva kombõ perrä: süüdi hernesuppi ja vastlakuklit, juudi kuuma tiivett.

  Sõs läts' Paidra järve ijä pääl jõumiihi võistlusõs köüdsevidämiseh. Pindi neli miist ja neli naist ja Paidra võistkund kah. Võidu saiva Pindi uma: sääl olli turskõmba mehe ja naasõ.

  Järveijä pääl saiva latsõ ka uiskõ vai vissrauduga võistõlda. Anti avvuhindu ja medaliid, miä olli esi tettü.

  Riitsaarõ Laine Paidra küläst
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Lindi kõrval olen ma...kuidas seda kõige paremini ütelda...poiskõnõ!

  Võromaa suusamehe Saarepuu Anti puhtsüämlik ülestunnistus (ETV)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!