Nummõr' 267
Rehekuu 2. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala
 • Uudissõ
   
 • Võro lipu konkurss oll’ väega väkev
 •  
 • Tulõ uma söögi tsõõriklaud
 •  
 • Kolm vahtsõt umma raamatut
 • Elo
   
 • Pildikeisi Sulbi mihklilaada päält 29. süküskuu pääväl
 •  
 • Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
 • Märgotus
   
 • Rahvakirä rahvalõ tagasi!
 •  
 • Sommeri Lauri: väiku kandi omma väega huvitava
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Piimäpukk
   
  Vikur olõssi elo masnu
   
  1942–1943, sõaaigu, tetti talodõn eläjide äkiliidsi ülelugõmiisi: kas om eläjit nii pall’o, nigu om vallan ja talopidämise raamatun kirän.

  Oll’ sügüsene aig, vili oll’ joba pestü ja põhukuh’a pistü. Ütel hääl pääväl sõitõ huuvi uhkõ maastigumassin (vallalidsõ kastiga auto). Rooli takast paistu vällä siuhkõ, korgõ Saksa kulliga vormimütsün Saksa sõaväeohvitsiir nimega Gutcke (Tartomaa varumisvolinik). Timäga oll’ üten illos daam, võrkkinda käen. Tuu oll’ tõlk.

  Mõlõmba teretivä immä kättpiten. Tull’ ka mino sõsar, kes oll’ parõmb saksa keele kõnõlõja.

  Suuri eläjide arv oll’ kõrran, a lambidõga oll’ veidükese segähüst. Oll’ 14 lammast ja üts oinas. Gutcke ja daam loiva lambit ja ütliva, et meil om 15 lammast.

  Ma tahtsõ näile väikeist vigurit tetä ja ragosi, et lambit om 14 ja üts oinas. Nimä vasta, et lambit om 15.

  Ma vaidli iks edesi, et lambit om 14. Sis Gutcke vihast, võtt’ kabuurist püstoli vällä ja kärät’: «Junge, Hände hoch!» («Poiskõnõ, käe üles!» – saksa k). Ma vastsi: «Bitte nein, bitte nein!» («Pallõsi ei, pallõsi ei!» – saksa k) ja pandsõ käe püksikarmanni.

  Ohvitsiir pand’ püstoli kabuuri tagasi. Daam kirot’ 15 lammast üles.

  Ohvitsiir pahasi är, selle et tä arvas, et ma, poiskõnõ, piä tedä tuus ütes oinas. Timä jaos olõ-s vaiht, kas omma lamba vai oina.


  Saksingu Olev Karaski küläst


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin