Nummõr' 267
Rehekuu 2. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala
 • Uudissõ
   
 • Võro lipu konkurss oll’ väega väkev
 •  
 • Tulõ uma söögi tsõõriklaud
 •  
 • Kolm vahtsõt umma raamatut
 • Elo
   
 • Pildikeisi Sulbi mihklilaada päält 29. süküskuu pääväl
 •  
 • Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
 • Märgotus
   
 • Rahvakirä rahvalõ tagasi!
 •  
 • Sommeri Lauri: väiku kandi omma väega huvitava
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Piimäpukk
   
  Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
   
  «Külärahvas om herevällä ja uut, mis «Süvahavvan» edesi sünnüs,» kõnõl’ külävanõmb Tobrelutsu Peep tuust, midä vanal Võromaal Süvähavvan Kanal 2 vahtsõst müstigaseriaalist arvatas.

  Peebu jutu perrä panõ-i külärahvas halvas, et seriaal olõ-i päält nime Süvähavvaga kuigimuudu köüdetü ja om filmitü hoobis Virumaal Amblan.

  «Hää om tuu, et tegemist om ummamuudu seriaaliga, miä kump eestläisi juuri ja olõ-i määnegi allapoolõ vüüd filmikene,» ütel’ tä.

  Tobrelutsu Peep märgot’, et Eestin võinu vanno asjoga julgõmbalõ kumpi, mitte panda muusõummi ja üteldä, et nii omgi ja kõik.

  Tobrelutsu Peebu sõsar Pedäjä Reet om Süvähavva luudustalo pernaanõ, Peep pidä talo kodolehte www.syvahavva.ee. «Ku seriaali edimäst jako näüdäti, sis tuupäiv käve kodolehte kaeman 300 inemist,» kõnõl’ Peep. «Egä kõrd, ku vahtsõt jako näüdätäs, lätt kodolehe pääle paarsada inemist, a jah, ega nä sääl kavva ei püsü.»

  Ummõhtõ arvas Peep, et sääne võimsa reklaam või Süvähavva küläle tulõvigun kassu tuvva.

  Tobrelutsu Peep ütel’, et tä olõ-i jõudnu kah’os «Süvahavva» stsenaristi Hargla Indreku raamatit lukõ, a tiid, et kiräniguherräle om Süvähavva nimi joba aastit tagasi meeleperäne olnu: romaanin «French ja Koulu» om päätegeläne Maavalla rahvalaulik, arbuja ja salakullõja Süvahavva Koulu.

  Kirämiis Hargla Indrek om esi kah peri Võromaalt – Harglõ kandist.


  Harju Ülle

   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin