Nummõr' 267
Rehekuu 2. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala
 • Uudissõ
   
 • Võro lipu konkurss oll’ väega väkev
 •  
 • Tulõ uma söögi tsõõriklaud
 •  
 • Kolm vahtsõt umma raamatut
 • Elo
   
 • Pildikeisi Sulbi mihklilaada päält 29. süküskuu pääväl
 •  
 • Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
 • Märgotus
   
 • Rahvakirä rahvalõ tagasi!
 •  
 • Sommeri Lauri: väiku kandi omma väega huvitava
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Piimäpukk
        
   
   
   
        
  Kolm vahtsõt umma raamatut
   
  Minevä nädäli lõpun tulli trüküst kats Kauksi Ülle juubõliraamatut: «Palunõiaq» ja «Valit luulõq».

  Edimädsen raamatun omma seen Kauksi Ülle perämädse kümne aasta luulõtusõ ja mõnõ vanõmba kah.

  Kümme aastat Setomaal elänü Kauksi Ülle kõnõl’, et egäl seto naasõl piät olõma tsipa esimuudu rätt, põll ja käüsekirä. Tuust tull’ kiränigul mõtõ, et raamadu kaasõ tohe-i kah ütesugudsõ olla. «Tei esi Riitsaarõ Evari tettüsi puugravüürega paarsada raamadukaast, kõik kaasõ omma esi värve ja piltega, eski nime ja päälkirä jaos pruuksõ mitund puuklotsi,» selet’ Kauksi Ülle.

  Tõsõ raamadu, Kauksi Ülle valituisi luulõtuisi kogo om kokko säädnü Reimanni Nele.

  Luulõtusõ omma peri aastist 1980-2005, kümnestkunnast trükütüst raamatust ja ka umal aol ilmumalda jäänüist raamatist. Ka seo raamadu om Riitsaarõ Evar puugravüürega ilosas tennü.

  Kirästüs Verb om vällä andnu luulõkogo «Taivahe heidet tsirk» Kaplinski Jaani lõunaeestikeelitsist luulõtuisist ja lõunaeesti kiilde pantuist vannust hiina luulõtuisist.

  Kogo edimäste ossa omma kokko kor’adu Kaplinski lõunaeestikeelidse luulõtusõ, osa noist om varrampa ilmunu, osa omma vahtsõmba.

  Raamadu tõsõ osa päälkiri om «Vannu hiina luulõtuisi, hiina keelest ümbre pant». Nuu luulõtuisõ omma kirotanu mitmõ autori inämb ku tuhat aastakka tagasi.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin