Nummõr' 267
Rehekuu 2. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala
 • Uudissõ
   
 • Võro lipu konkurss oll’ väega väkev
 •  
 • Tulõ uma söögi tsõõriklaud
 •  
 • Kolm vahtsõt umma raamatut
 • Elo
   
 • Pildikeisi Sulbi mihklilaada päält 29. süküskuu pääväl
 •  
 • Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
 • Märgotus
   
 • Rahvakirä rahvalõ tagasi!
 •  
 • Sommeri Lauri: väiku kandi omma väega huvitava
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Innembi
  Piimäpukk
   
  Tulõ uma söögi tsõõriklaud
   
  Võro instituut hõikas 12. rehekuu pääväl kokko uma söögi tsõõriklavva, et kõnõlda tuust, kuimuudu uma söögi tegemiisile kimmüst mano saia.

  «Meil Võromaal om kõrrast inämb inemiisi, kiä aiavillä kasvatasõ, ummi süüke tegevä ja pakva, a om veidü söögikotussit, kon mi kandilõ umatsit süüke süvvä saat,» selet’ uma söögi tsõõriklavva kõrraldaja Guerrin’ Triinu. «Pall’o kõnõldas tuust, et Võromaa om tõistmuudu ja «ummamuudu» ja tuuga võissi küläliisi meelütä, a inemise jaos kõgõ tarvilidsõmbat – süüki – küläliisile pall’o ei pakuta.»

  Guerrin’ Triinu ütel’, et meil omma tan paiga pääl kimmä (ao)luuga söögi, midä mi võinu uhkõlõ ja julgõlõ tetä ja kittä. A tuud tulõssi märki, kas ja ku pall’o tulõsi vanno retsepte muuta ja kobista mi prõlladsõ ao ja süükega harinu maitsõmeelega. Viil om vaia märki söögi ilosa vällänägemise pääle.

  Uma söögi tsõõriklaud om plaanin kokko kutsu kõrra kuun. Edimäne kokkosaaminõ om 12. rehekuul kell 16 Võro instituudin. Tsõõriklavva vallalõtegemise sõna ütles Kõivupuu Marju.

  Päält tuud om kavan mekmine ja mulgataminõ. Oodõdu omma nii (turismi)talo peremehe ja -pernaasõ, koka ku kõik tõõsõ uma söögi huvilidsõ.

  Umast tulõkist pallõldas teedä anda: triinu.guerrin@gmail.com vai tel 5341 9541.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin