Nummõr' 267
Rehekuu 2. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Põlva kihlkunna pühapaiga saava kaitsõ ala
  • Uudissõ
     
  • Võro lipu konkurss oll’ väega väkev
  •  
  • Tulõ uma söögi tsõõriklaud
  •  
  • Kolm vahtsõt umma raamatut
  • Elo
     
  • Pildikeisi Sulbi mihklilaada päält 29. süküskuu pääväl
  •  
  • Süvähavva rahvas kaes huviga tele-Süvahavvat
  • Märgotus
     
  • Rahvakirä rahvalõ tagasi!
  •  
  • Sommeri Lauri: väiku kandi omma väega huvitava
  • Juhtkiri
    Ruitlasõ jutt
    Perämäne külg
    Vana pilt kõnõlõs
    Innembi
    Piimäpukk
     
    Uma Leht levis Eesti Posti õkvapostitusõga vanal Võromaal ja Setomaal (Võro maakund, Põlva maakund (va Ahja, Vastse-Kuuste vald ja Maaritsa side), Karula, Taheva vald ja Tõllistõ valla lõunanukk Valga maakunnast, Puul Miiksi valda Tarto maakunnast). 
      
      
    Uma Lehe tel´mine 
      
    Umma Lehte saa telli

    • e-kiräga (info@umaleht.ee)

    • vai kõlistõn 78 22 221

    • egäst postkontorist ütskõik määndsen Eesti nukan. Telmisenummõr om 00917.

    Telmine mass:

    6 kuud – 6 €
    7 kuud – 7 €
    8 kuud – 8 €
    9 kuud – 9 €
    10 kuud – 10 €
    11 kuud – 11 €
    12 kuud – 12 €


    Umma Lehte saa osta

    Võromaal ja Setomaal puutõst-putkadõst.
    Talnast Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6)
    Tarto pääpostkontorist
    Seto Talomuuseumist Verskah
    Karula Rahvuspargist
    Uma Lehe toimõndusõst (Tartu 48, Võru)
     
     
     
      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
     
      
     
    Uma Internetin